Vårdassistans – Vårdbemanning & rekrytering av läkare, sjuksköterskor och socionomer

Vårdassistans erbjuder bemanning och rekrytering inom vård och omsorg  tillLäkarbemanning landsting, kommuner och privata kunder över hela landet. Med specialistkunskap och noggranna rutiner för behörighetskontroll matchar vi våra kunders kravprofiler med rätt kompetens gällande vårdbemanning och omsorgsbemanning.

Vårdbemanning och omsorgsbemanning med hög servicegrad!

Med ett aktivt kvalitetsarbete strävar vi alltid efter att erbjuda vårdbemanning och omsorgsbemanning med marknadens högsta kvalitet och servicenivå.

Kvalitetsarbetet styr våra medarbetares arbetssätt och prioriteringar för att både uppdragsgivare och anställda skall uppfatta oss som den optimala samarbetsparten. Vi ställer mycket höga krav på oss själva och vår ambition är att våra läkare, sjuksköterskor och socionomer ska uppfatta oss som bästa tänkbara arbetsgivare.

Medvind för vårdbemanning och omsorgsbemanning

Resultatet av vårt aktiva kvalitets- och servicearbete är att Vårdassistans har mycket nöjda samarbetspartners och vi möter en kraftigt ökad efterfrågan på våra tjänster inom vård och omsorg.

Tveka inte med att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi har att erbjuda just dig!