Välkommen till Vårdassistans Vårdbemanning

Vårdassistans erbjuder bemanning och rekrytering av läkare och sjuksköterskor tillLäkarbemanning landsting och privata vårdgivare över hela landet. Med specialistkunskap och noggranna rutiner för behörighetskontroll matchar vi våra kunders kravprofiler med rätt kompetens gällande vårdbemanning.

Vårdbemanning med hög servicegrad

Med ett aktivt kvalitetsarbete strävar vi alltid efter att erbjuda vårdbemanning med marknadens högsta kvalitet och servicenivå.

Kvalitetsarbetet styr våra medarbetares arbetssätt och prioriteringar för att både uppdragsgivare och anställda skall uppfatta oss som den optimala samarbetsparten gällande vårdbemanning. Vi ställer mycket höga krav på oss själva och vår ambition är att våra läkare och sjuksköterskor alltid skall uppfatta oss som bästa tänkbara arbetsgivare.

Medvind för vårdbemanning

Resultatet av vårt aktiva kvalitets- och servicearbete är att Vårdassistans har mycket nöjda samarbetspartners och vi möter en kraftigt ökad efterfrågan på våra vårdbemanningstjänster.

Tveka inte med att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi har att erbjuda just dig!